My Holmberg

För mig är Shibori så inspirerande tack vare att det finns oändliga möjligheter till personliga tolkningar. Jag är intresserad av att skapa tredimensionell textil och jobbar gärna stegvis med att kombinera olika tekniker i samma verk. Det blir ett utforskande arbete som berikas av att det är svårt att styra och få exakta resultat.

E-post: