Mirjam Lagergren

Idén är ofta utgångspunkten i mina arbeten.  Jag låter mig inspireras av minnen, drömmar, en bild, ett textfragment… av något undflyende.
Det är intressant och lustfyllt att arbeta med Shibori. Man kan vara precis och kontrollera processen eller låta slumpen spela in. Ofta ger misstag upphov till en ny idé eller en mer intressant lösning. Att vara i processen är det mest spännande. Vill ofta dröja kvar där, göra om, göra om…vika, skrynkla, styngna, färga, veckla ut. Följa ett annat spår, göra om…

Telefon: 
0739271051