Mia Idar

Min inspiration får jag vanligtvis av färger, former och upplevelser i naturen.

Det som lockade mig till Shiborin var önskan att arbeta mer tredimensionellt med textil, att komma ut i rummet, att skapa rum.

Shibori innehåller ofta ett envist prövande och utforskande, som kräver stort tålamod, samtidigt som slumpen och överraskningarna ständigt berikar arbetet.

Det är dessa motsatser som för mig gör Shibori så enormt spännande att arbeta med.

E-post: