Kerstin Petersson

 

”Materiens minsta beståndsdel är inte sandkornet utan vecket

och på samma sätt som ett veck i en klädnad sammanlänkas med övriga veck

är en enstaka händelse en del av tiden och historien.”

 

(1700-tals filosofen och vetenskapsmannen Leibnitz)