Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem i Svenska Shiborisällskapet?

I dokumentet nedan finns information om hur du går tillväga. Vi har löpande intagningar. 

Lycka till och välkomna till oss!

Bilagor: