Disputation: "Händelser på ytan - shibori som kunskapande rörelse" | Thomas Laurien