Thomas Laurien

  • Shibori som kuriosakabinett
  • "Händelser på ytan - shibori som kunskapande rörelse". Doktorsavhandling (2016).
  • "Att märka bark" (2014), inuti.
  • "Att märka bark" (2014), processbild.
  • "Att märka bark" (2014), processbild.
  • "Att märka bark" (2014), cylindrar.
  • "Upperud Cabinet of Curiosity" (2014), Dalslands konstmuseum. På bilderna syns verk av: Takumi Ushio, Eva Marmbrandt, Anita Swahn, Åsa Pärson, Elsa Chartin, Eva Lagnert & Sara Casten Carlberg.
  • "Plenitude" (2013), Tokyo. Flyer av Kayo Aoyama. Den underliggande bilden visar verk av Eva Best.

Jag arbetar som formgivare, curator, universitetslärare och konstnärlig forskare.

Min avhandling bär titeln "Händelser på ytan - shibori som kunskapande rörelse". I denna låter jag shibori vara utgångspunkt och ämne för möten med kulturarvs-diskurs, curatering och affekt-teori.

Som curator har jag bland annat varit engagerad i de shibori-baserade utställningarna Plenitude i Tokyo, och Upperud Cabinet of Curiosity på Dalslands konstmuseum.

Jag uppfattar det konstnärliga görandet shibori som både estetik och attityd. Det som förenar oss i det här sällskapet är vår shiboritude.   

E-post: