Kerstin Petersson

  • Vecket och tiden (2011)
  • Vecket och tiden (2011)
  • Vitt ljus (2014)
  • Flesh & Bone, Heart & Soul (2013)
  • Heart & Soul (2013)

 

”Materiens minsta beståndsdel är inte sandkornet utan vecket

och på samma sätt som ett veck i en klädnad sammanlänkas med övriga veck

är en enstaka händelse en del av tiden och historien.”

 

(1700-tals filosofen och vetenskapsmannen Leibnitz)