Samtal med Yoshiko Wada

 • Ms Yoshiko Wada in talks with the Swedish shibori society Foto Mirjam Lagergren
 • Yoshiko Wada håller föreläsning om Boro Foto Mirjam Lagergren
 • Exempel av boro Foto Mirjam Lagergren
 • Leyun Wang Foto Mirjam Lagergren
 • Eva Davidsson Foto Mirjam Lagergren
 • Mia Idar Foto Mirjam Lagergren
 • My Holmberg Foto Mirjam Lagergren
 • Mirjam Lagergren Foto Rieko Takahashi
 • Eva Lagnert Foto Mirjam Lagergren
 • Maja Sjöberg Foto Mirjam Lagergren
 • Sara Casten Carlberg Foto Mirjam Lagergren
 • Gunilla Nordlund Foto Mirjam Lagergren
 • Marie-Louise Nordin Foto Mirjam Lagergren
 • Åsa Jonasson Foto Mirjam Lagergren
 • Fumi Hotta Foto Mirjam Lagergren
 • Maya Kessler Foto Mirjam Lagergren
 • Anita Swahn Foto Mirjam Lagergren
 • Barbara Berther Foto Mirjam Lagergren
Beckmans school of design, Brahegatan 10
28 nov
Deltagare: 

Marie-louise Nordin, Maya Kessler,Gunilla Nordlund, Åsa Jonasson, My Holmberg, Maja Sjöberg, Eva Davidsson, Eva Lagnert, Anita Swahn, Barbara Bether, Fumi Hotta, Leung Wang, Mirjam Lagergren, Sara Casten Carlberg, Rieko Takahashi

Kontaktuppgifter: 

Maya Kessler info@mayakessler.se