Kontakt

Shiborisällskaptes styrelse

Ordförande: Maya Kessler
Kassör: Leyun Wang
Sekreterare: Linnea Blomgren
Ledamot: Eva Davidsson
Ledamot: Karin Wallén
Suppleant: Åsa Jonason
Suppleant: My Holmberg