Om oss i shiborisällskapet och lite historia

Svenska Shiborisällskapet är en grupp professionella konstnärer och formgivare, med den gemensamma nämnaren att vi arbetar, tolkar och inspireras av den japanska tekniken shibori.
 

Historia
År 2002 startade Eva Lagnert, konstnär och lärare vid Konstfack i Stockholm, en fristående vidareutbildning där hon presenterade Shiboritekniken i Sverige. Deltagare i kurserna har genom åren varit konstnärer, formgivare, arkitekter, scenografer m.m. Ur dessa kurser bildades 2011 Svenska Shiborisällskapet.

Svenska Shiborisällskapet har som syfte att verka för att Shiborin i Sverige ska utvecklas som konstform och som sådan hålla en hög konstnärlig nivå. Sällskapet samlar idag ett femtiotal professionella konstnärer, konsthantverkare och designer, och har sedan starten arrangerat ett stort antal utställningar.

 


Eva Lagnert  Foto:Thomas Laurien

Vad är Shibori?
Shibori är ursprungligen ett uråldrigt traditionellt japanskt hantverks- och formbegrepp, med betydelser som vrida, pressa och dra åt. Idag används begreppet också som ett samlande internationellt paraplybegrepp som betecknar såväl uttryck som teknik. Shibori inbegriper en mängd olika sätt att färga, mönstra och forma textila material eller att transformera dem i mer konceptuell bemärkelse.

Teknik
Shibori är en reservageteknik och innebär att man blockerar en yta av tyget innan det färgas. Blockeringen kan vara träklossar, vikningar, sömmar och knutna trådar.  Det är i själva färgningsprocessen det händer. Färgernas mjuka böljande övergångar och inneboende ljuskraft ger tyget liv. Shiborins uttryck känns både repetitivt och slumpartat levande. Här finns med ett element av något oväntat som lockar oss både i process och i uttryck.

Hur vi arbetar med Shibori
Vi undersöker, inspireras av och vidareutvecklar shiboritekniken. Vi manipulerar våra tyger. Vi viker ihop tyget, skrynklar det, syr i det, flätar, vrider och drar ihop det. Vi arbetar för att ta tillvara materialets speciella uttryck och kombinerar med andra tekniker t.ex. broderi, plissering och textiltryck. Det tvådimensionella övergår lätt till tredimensionell form.

Shiborisällskaptes styrelse

Ordförande: Maya Kessler
Kassör: Leyun Wang
Sekreterare: Linnea Blomgren
Ledamot: Eva Davidsson
Ledamot: Karin Wallén
Suppleant: Åsa Jonason
Suppleant: My Holmberg