Om oss i shiborisällskapet och lite historia

Är du intresserad av att bli medlem i Svenska Shiborisällskapet?

I dokumentet nedan finns information om hur du går tillväga. Vi har löpande intagningar. 

Lycka till och välkomna till oss!

Shiborisällskaptes styrelse

  • Ordförande: Marie-Louise Nordiin
  • Vice ordförande: Karin Wallén                                                                                                                                                 
  • Kassör: Barbara Berher
  • Sekreterare: Linnea Blomgren
  • Ledamot: Eva Davidsson
  • Ledamot: Mirjam Lagergren
  • Suppleant: Åsa Jonasson
  • Suppleant: Gunilla Nordlund